CINEMAX – OLOMOUC OC OLYMPIA

svetelný nápis CINEMAX, svetelné X, označenie kinosál a wc