HalfPrice – Žilina

Pre novootvorenú predajňu HalfPrice v Žiline sme vyrobili a nainštalovali svetelné logá, svetelné lightboxy, svetelné panely z alucobondu