Grafické návrhy

Grafika, design, DTP:
-grafické návrhy logotypov, značiek, ochranných známok…
-grafické návrhy a výroba rôznych druhov tlačovín:
vizitky, hlavičkové papiere, obaly na materiály
letáky, prospekty, brožúry, plagáty, kalendáre
časopisy, noviny, katalogy, pozvánky, oznámenia, štítky
grafické návrhy a výroba obalových materiálov
– kompletné dtp služby: návrhy, scan, sadzba, zlom, osvit