Nesvetelná reklama

Nesvetelná reklama je použiteľná tam, kde nie je nutnosť aby bola prevádzka či firma viditeľná aj v noci. Jedná sa o reklamu menej finančne náročnú, čo umožňuje sa prezentovať aj malým začínajúcim firmám, v ktorých požiadavky na reklamu nie sú až také náročné. Aj keď v kombinácii správnych druhov reklamy môže byť tento druh reklamy viac účinnejší ako čokoľvek iné.