Polep automobilov

Tento druh nesvetelnej reklamy patrí snáď k najúčinnejším druhom reklamy, nakoľko dopravné prostriedky na ktorých je reklama umiestnená majú permanentný pohyb a sú stále na očiach potencionálnych zákazníkov. Uvedená mobilná reklama sa vyrába buď zo samolepiacich fólií s dlhou životnosťou, alebo formou digitálnej tlače.