Svetelná reklama

Svetelná reklama je výrazný spôsob prezentácie či zviditelnenie firmy. Hlavným znakom tejto väčšinou trojrozmernej reklamy je použitie vhodného zdroja svetla umiestneného vo vnútri reklamného prvku. Dobre prevedená svetelná reklama však plní svoju informačnú a estetickú funkciu i za denného svetla. Svetelná reklama sa  na dlhú dobu stáva významným prvkom, ktorý doplňuje architektúru budovy a dotvára nočnú náladu ulice. Je preto určite v záujme každého, kto sa rozhodne svetelnú reklamu inštalovať, aby práve tá jeho zaujala čo najväčší počet zákazníkov a urobila na nich dobrý dojem. S rastúcim počtom vonkajších reklám najrôznejších druhov ostáva otázka, ako takú úlohu splniť a odlíšiť sa od iných. Základom úspechu je preto kvalitné a nápadité výtvarné riešenie. Vaša reklama v ulici vynikne, ak bude dobre remeselne spracovaná na profesionálnej úrovni a ak budú použité vhodné a kvalitné materiály.