Tabule

Jedná sa o rôzne tabule, ktoré môžu byť vyrábané v rôznych hrúbkach, formátoch a spôsoboch vyhotovenia. Pre lepší efekt sa dá každá tabuľa nasvietiť spotovými svetlami čo vytvára vynikajúci efekt večer a v noci. Na tabule a reklamy môžu byť použité rôzne materiály ako sú plasty, hliník, nerez, pozink, plachtovinu, drevo a iné.

Vo výrobnom programe našej firmy sa okrem klasických tabúľ nachádza aj výroba, predaj, alebo prenájom reklamných plôch rôznych rozmerov, ako aj rôznej technoloógie výroby uvedených plôch. Pri výrobe sú zohľadnené najmä požiadavky a kritériá zákazníka pre daný typ spôsobu výroby. V našom sortimente používame 4 štandartné rozmery, ktoré zodpovedajú príslušným normám pre bilboardovú reklamu.

1. Bilboard formát EURO – 2.5 m x 5 m
2. Bilboard formát BIG – 9.6 m x 3,6 m
3. Bilboard formát MEGA – cca. 300 – 400 m2
4. Rôzne ďalšie formáty podľa požiadaviek klienta