svetelné logo IRIS

pre novootvorenú prevádzku ZUOS sme vyrobili a nainštalovali svetelné logo a svetelnú výstrč