svetelný box CCC

Pre spoločnosť CCC sme nainštalovali a vyrobili svetelný box o rozmeroch 8×2,7m.