svetelný nápis BONUS

2x svetelný nápis BONUS – Martin, Vrútky