svetelný nápis CCC-Frýdek Místek

pre prevádzku CCC sme vyrobili a nainštalovali 1x banner a 1x svetelný nápis