Svetelný nápis Tulip center Martin

2.časť pylóna , svetelný nápis na antracitovom podklade