Rezanie fólie

Táto forma reklamy spočíva vo vyrezaní nápisov a grafiky zo samolepiacej fólie na vyrezávacom plotri. Plotrujeme do šírky 160 cm.