HalfPrice Praha

HalfPrice Praha – svetelné reklamy pre Halfprice v Prahe ( OC LETŇANY)