Totemy

Jedná sa o špecifický druh reklamy, ktorý sa používa na zviditeľnenie firiem resp. objektov z väčšej vzdialenosti. Totemy sú špecifickým prvkom v oblasti reklamy, môžu byť osvetlené zvnútra, alebo nasvietené zvonka.

Na želanie zákazníkov samozrejme vykonávame aj odbornú montáž.