SÁZAVA LOGISTIC PARK – nesvetelné boxy a totem

na novom logistickom centre v Ostředeku sme vyrobili a nainštalovali 9ks nesvetelných boxov a 1ks totem 6x3m