svetelné logo

Zákazníkovi sme vyrobili 3D logo G, osvetlené pomocou LED modulov