Svetelný nápis JAEWON HUNGARY

Pre spoločnosť JAEWON HUNGRY sme vyrobili a nainštalovali Svetelný nápis JAEWON HUNGARY, 2x nesvetelné logo JWH, montované v meste Komárom