Scanovanie, retuš, digitálne foto

Skenovanie fotografií a nasledne sa upravujú fotografie a tlač fotografií. Tlač pozvánok, vizitiek, prospektov, oznámení atď.